Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av ModernHomes. På hela webbplatsen avser termerna "vi", "oss" och "våra"

ModernHomes erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning av användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor, bekräftar du att du minst är myndig i din stat eller bostads provins, eller att du är myndig ålder i din stat eller bostads provins och att du har gett oss ditt samtycke till låt någon av dina mindre anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller vid användning av tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv art.
Ett brott mot eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inklusive kreditkortsinformation) inte kan överförs okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsas eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAGTIGHET, KOMPLETTHET OCH INFORMATIONENS TYDLIGHET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrott i tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg blir korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e -postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du godkänner att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e -postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i vår returpolicy.

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning över.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för något tredje parts material eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjepartens policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

 

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e -post, via post eller på annat sätt (tillsammans, 'kommentarer'), godkänner du att vi när som helst utan begränsningar kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotfullt, förtalande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .
Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, kränkande eller oanständigt material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller tredje part har lagt ut.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - FELAKTIGHETER OCH UTBILDNINGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktkostnaden, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUDET ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar Tjänstens funktionalitet eller funktion eller relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) att spam, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för alla obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, garanterar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig det.
Du godkänner uttryckligen att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska (Butikens namn) våra direktörer, tjänstemän, anställda, medlemsförbund, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvara för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller något förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - SKADELÄSNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ofarlig Tamivo och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens, eller ditt brott mot lagar eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - VERVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och den icke -verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor Service, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skyldigheter som inträffade före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller såvida inte du eller oss säger upp dem. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att följa alla villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för terminering.

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet för oss att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag , muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som upprättar parten.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänsterna ska regleras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

Genom att samtycka till (Butikens namn) sms-marknadsföring i kassan och initiera ett köp eller prenumerera via våra prenumerationer verktyg, samtycker du till att få återkommande textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergivna kassan), erbjudanden för text marknadsföring och transaktionstexter. , inklusive förfrågningar om recensioner från oss, även om ditt mobilnummer är registrerat på någon statlig eller federal ring-inte-lista. Meddelande Frekvensen varierar. Samtycke är inte ett villkor för köp.

Om du vill avbryta prenumerationen från att ta emot text marknadsförings meddelanden och aviseringar, svara med STOPP på alla mobila meddelanden som skickas från oss eller använd avregistrering länken som vi gav dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att välja bort, som att använda alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att anses vara ett rimligt sätt att välja bort. Vi tar inte betalt för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter i samband med textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelande- och datahastigheter kan tillkomma.

För eventuella frågor, vänligen sms:a HJÄLP till numret du fick meddelandet från. Du kan också kontakta oss för mer information.

Vi har rätt att när som helst ändra vilket telefonnummer eller kortkod som vi använder för att driva tjänsten. Du kommer att meddelas vid sådana tillfällen. Du samtycker till att alla meddelanden du skickar till ett telefonnummer eller kortkod som vi har ändrat, inklusive eventuella STOPP- eller HJÄLP-förfrågningar, kanske inte tas emot, och vi kommer inte att vara ansvariga för att respektera förfrågningar som görs i sådana meddelanden.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som skickas via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller någon åtgärd som du kan eller inte kan vidta i beroende av informationen eller tjänsten.

Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan se vår integritetspolicy för att avgöra hur vi samlar in och använder din personliga information.

Org nummer: 559304-3762